Certyfikaty i wyróżnienia

POLITYKA JAKOŚCI
Dynamic-Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udokumentowała, wdrożyła i utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015 oraz udowadnia swoje zaangażowanie dbając o ciągłe doskonalenie tego systemu.

CERTYFIKAT ISO 9001:2015
Wykonawstwo przedsięwzięć w zakresie budownictwa ogólnego, inżynieryjnego i ochrony środowiska obejmującego roboty budowlane, montażowe i remontowe oraz projektowanie, produkcję i usługi.

CERTYFIKAT SGS 3834-2
Certyfikat Ocena procesu spawalniczego według programu certyfikacji WMS-012525.

CERTYFIKAT SGS 1090-1
Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.